RIVSOC

Societăți riverane. Dinamica interacțiunii dintre cultura romană și identitățile regionale în Dacia și Moesia Inferior

Proiect CNCS PN-III-ID-PCE-0271/2017