TABERE VACANŢA DE VARĂ 2023

05.06.2023

 

TABERE VACANŢA DE VARĂ 2023

 Cererile se depun la Secretariatul Facultății de Istorie (Corp A, parter) în perioada 29 mai–14 iunie 2023, în zilele lucrătoare, orele 13.30–15.30.

 Pot depune cerere studenţii înmatriculaţi la licenţă, masterat și doctorat, învăţământ cu frecvenţă, toți anii de studii, în vârstă de până la 35 ani, integralişti în anul universitar 2021-2022, respectiv în semestrul I 2022-2023 pentru anul I.  

Pentru cazurile sociale cererea va fi însoţită de documente justificative. Pentru această categorie criteriul de student integralist nu se aplică. Cazuri sociale sunt: studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori, cei care beneficiază de burse sociale.

 Metodologie

Cerere

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere:

–prof.univ.dr. Lucrețiu-Ion Bîrliba, decan
–conf.univ.dr. Adrian Vițalaru
–Sucilă Maria-Isabela, studentă anul III licență, Liga studenţilor de la Istorie

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, Licență, Master, Prima Pagină