Exmatriculări la sfârşitul anului universitar 2021/2022 – prelungire perioadă reînmatriculare (termen trimitere cereri: 11.09.2022)

07.09.2022

Studenţi propuşi pentru exmatriculare la sfârşitul anului universitar 2021/2022 – Licenţă-IF, Licenţă-ID şi Master


REINMATRICULARI în anul universitar 2022-2023

1. Studenţii care doresc să se reînmatriculeze în anul universitar 2022-2023 vor trimite cererea la adresa: maria.nistor@uaic.ro în perioada:
8 – 11 septembrie 2022
2. La cerere se ataşează chitanţa cu taxa de reînmatriculare de 200 lei, eventualul debit restant şi:
• Pentru studii de licenta IF sau ID, anii 2 si 3, avansul primei transe de scolarizare, 500 lei;
• Pentru studii de masterat, avansul primei transe de scolarizare, 625 lei.
3. Cererea de reinmatriculare se găseşte la link.ul:

http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anexa-2_Cerere_reinmatriculare_2020_2021.pdf

Afişat: 07.09.2022

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master, Prima Pagină