REÎNMATRICULĂRI în anul universitar 2022‐2023

01.08.2022

Anunt REINMATRICULARI IN ANUL UNIVERSITAR 2022 2023

afişat: 01.08.2022

REINMATRICULARI în anul universitar 2022-2023

1. Studenţii care doresc să se reînmatriculeze în anul universitar 2022-2023 vor trimite cererea la adresa: maria.nistor@uaic.ro în perioada:
29 august – 04 septembrie 2022
2. La cerere se ataşează chitanţa cu taxa de reînmatriculare de 200 lei, eventualul debit restant şi:
• Pentru studii de licenta IF sau ID, anii 2 si 3, avansul primei transe de scolarizare, 500 lei;
• Pentru studii de masterat, avansul primei transe de scolarizare, 625 lei.
3. Cererea de reinmatriculare se găseşte la link.ul:

http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anexa-2_Cerere_reinmatriculare_2020_2021.pdf

intocmit, M.Nistor, 29.07.2022


Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master, Prima Pagină