Tabere studenţeşti – vacanţa de vară 2022

07.07.2022

TABERE VACANŢA DE VARĂ 2022


 Cererile se transmit la istorie@uaic.ro în perioada 5–10 iulie 2022; în data de 10 iulie 2022 până la orele 20.

Cerere tabără (pdf)

 Pot depune cerere studenţii înmatriculaţi la licenţă şi master, învăţământ cu frecvenţă, toți anii de studii, în vârstă de până la 35 ani, integralişti în anul universitar 2020-2021, respectiv în semestrul I 2021-2022 pentru anul I.  

Pentru cazurile sociale cererea va fi însoţită de documente justificative. Pentru această categorie criteriul de student integralist nu se aplică. Cazuri sociale sunt: studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori, cei care beneficiază de burse sociale.

Metodologie – Tabere studenţeşti – vacanţa de vară 2022

Afişat: 07.07.2022


Find more like this: Licență, Master, Prima Pagină