A V-a ediție a conferinței “Noi provocări în Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III” (27 mai 2022), organizată de Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

12.04.2022

INVITAŢIE

Consecventă efortului său continuu de stimulare în rândul tinerilor a interesului pentru
cercetarea ştiinţifică, precum şi demersurilor întreprinse pe linia promovării şi creşterii
vizibilităţii, în consonanţă cu tradiţia altor instituţii de învăţământ superior, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu organizează
Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională cu tema Noi provocări în Ştiinţele socioumane
la începutul mileniului III, ediția a V-a (online), care se va desfăşura în data de 27 mai
2022. Date fiind condițiile vremurilor pe care le trăim, ediția a V-a a conferinței se va desfășura
online, pe platforma Google Meet.
Evenimentul se adresează studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor din domeniile:
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice, Studii de Securitate, Jurnalism, Relaţii Publice,
Sociologie, Resurse Umane, Asistenţă Socială, Istorie şi Psihologie. Această manifestare
ştiinţifică vizează realizarea unui schimb util de idei şi transfer de cunoaştere, prin promovarea
rezultatelor activităţilor de cercetare în care studenţii au fost angrenaţi, în speranţa stimulării,
astfel, a orientării acestora spre cercetarea ştiinţifică de nivel academic.
Înscrierea se va face până în data de 18 mai 2022, prin intermediul unui formular
Google, disponibil la adresa: https://forms.gle/KCzVXfRkuGinB6Pc7 (pentru prezentările în limba
română), respectiv la adresa: https://forms.gle/Q1JzjJBxcM4fiiN66 (pentru prezentările în limba
engleză).
Detalii și informații suplimentare puteți obține trimițând un email la adresa:
daniela.stanciu@ulbsibiu.ro (Subiect EMAIL: Conferinta Studenteasca 2022).

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, ID, Licență, Master