În atenţia studenţilor din anul 1 și anul 2 (IF)

08.05.2022

În atenţia studenţilor din anul 1, de la Invăţământ cu frecvenţă (IF)

Practica de specialitate (+aplicaţii practice itinerante) – în perioada 16 – 20 mai 2022 studenţii se înscriu la un cadru didactic de la Facultatea de Istorie. După acceptul cadrului didactic, studentul trimite un mail cu numele îndrumătorului Practicii de specialitate la adresa maria.nistor@uaic.ro, până la data de 27 mai 2022. În cazul în care nu trimiteţi acest mail, conducerea facultăţii vă va repartiza din oficiu. Pentru clarificări, contactaţi tutorii.
PRACTICA DE SPECIALITATE ESTE CONDIŢIE DE PROMOVARE A ANULUI DE STUDIU.


În atenţia studenţilor din anul 2, de la Invăţământ cu frecvenţă (IF)

Practica de specialitate (+aplicaţii practice itinerante) – în perioada 16 – 20 mai 2022 studenţii se înscriu la un cadru didactic de la Facultatea de Istorie.
Indrumatorul Practicii de specialitate poate fi şi coordonatorul lucrării de licenţă.
După acceptul cadrului didactic, studentul trimite un mail cu numele îndrumătorului Practicii de specialitate la adresa maria.nistor@uaic.ro, până la data de 27 mai 2022. În cazul în care nu trimiteţi acest mail, conducerea facultăţii vă va repartiza din oficiu
PRACTICA DE SPECIALITATE ESTE CONDIŢIE DE PROMOVARE A ANULUI DE STUDIU.

In vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor (examenul de licenţă) studenţii se vor înscrie, pe mail, în semestrul II, la un cadru didactic de la Facultatea de Istorie, în vederea elaborării şi susţinerii lucrării de licenţă.
În funcţie de tema lucrării de licenţă şi a profesorului coordonator studenţii se vor înscrie în anul 3 de studii la Cursurile şi seminariile speciale de istorie antică/contemporană/medievală/ modernă.


Find more like this: Anunțuri studenți, Licență