Reînmatriculări 13 – 15 septembrie 2021

06.09.2021

Reînmatriculări

 

În perioada 13 – 15 septembrie 2021, se transmit, pe adresa de mail  istorie2021finalizare@yahoo.com, următoarele documente:

Cererea de reînmatriculare -care se găseşte la http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anexa-2_Cerere_reinmatriculare_2020_2021.pdf

La cerere se ataşează următoarele chitanţe cu:

  1. Taxa de reînmatriculare – 200 lei
  2. Taxa de şcolarizare (prima tranşă) pentru studii de Licenţă IF şi ID – 500 lei
  3. Taxa de şcolarizare (prima tranşă) pentru studii de Master IF – 625 lei
  4. Eventualul debit restant

Taxele se achită la orice sucurală BRD.

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master