Anunţ REÎNMATRICULĂRI la sem.2, anul univ. 2020/2021

08.02.2021
Anul universitar 2020/2021, semestrul 2  – REÎNMATRICULĂRI

La cerere se ataşează obligatoriu:
1. Taxa de reînmatriculare – 200 RON
2. Taxa de şcolarizare (prima tranşă) se achită astfel:
– studii de licenţă – 500 RON
– studii de master – 625 lei (anul I) si 525 lei (anul II)
Studenţii care au taxe restante neachitate din anii anteriori vor trimite un mail la adresa istorie@uaic.ro pentru primirea informaţiilor complete.
Studentul are obligaţia să verifice clasamentul repartizării buget/taxă.
Studentul reînmatriculat la buget va trimite un mail la adresa istorie@uaic.ro pentru restituirea taxei.
Taxele se achită la orice sucursală BRD – în contul Facultăţii de Istorie.


  • Actele se transmit pe adresa de mail istorie@uaic.ro

în perioada  08 -10 februarie 2021, orele 10.00-12.00


Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master