Reînmatriculări în anul universitar 2020 – 2021

30.09.2020

Reînmatriculări în anul universitar 2020 – 2021

Studii de licenţă IF, ID

Studii de masterat

 

Studenţii care au fost exmatriculaţi şi doresc reînmatricularea în anul universitar 2020-2021, vor trimite o cerere de reînmatriculare în perioada 01 – 09 octombrie 2020. La cerere vor fi ataşate următoarele:

  • Chitanţa cu 200 lei – taxa de reînmatriculare.
  • Chitanţa cu 500 lei – prima tranşă din taxa de şcolarizare.

Taxele se achită în contul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la orice sucursală BRD.

Cererea se va trimite, după caz, la următoarele adrese:

Licenţă, IF sau Master anul 1: maria.nistor@uaic.ro

Licenţă, ID sau Master anul 2: c.goncescu@yahoo.com

CERERE REÎNMATRICULARE

Afisat 30.09.2020

Find more like this: ID, Licență, Master

Publicat in: ID, Licență, Master