Reînmatriculări în anul universitar 2020 – 2021, Studii de licenţă IF şi ID –

31.07.2020

Reînmatriculări în anul universitar 2020 – 2021

  • Studii de licenţă IF şi ID –

 Cerere de reînmatriculare licență

 Cerere de reînmatriculare master


Reînmatriculări în anul universitar 2020 – 2021

  • Studii de licenţă IF, ID
  • Studii de masterat 

Studenţii exmatriculaţi care doresc reînmatricularea în anul universitar 2020-2021, vor trimite la adresa de mail istorie@uaic.ro,Cererea de reînmatriculare în perioada 12 – 13 septembrie 2020. La cerere vor fi ataşate următoarele:

  • Chitanţa cu 200 Ron – taxa de reînmatriculare
  • Chitanţa cu 500 Ron – prima tranşă din taxa de şcolarizare pentru studenţii care au fost la taxă.

Taxele se achită în contul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la orice sucursală BRD.

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență