ÎN ATENŢIA ANULUI I – RESTITUIRE TAXE DE ŞCOLARIZARE

03.10.2018
Studenţii anului I studii universitare de licenţă IF şi studii universitare de masterat IF sunt rugaţi să se prezinte la dna Ioana Alexandrescu –corp H, demisol, cam. 19– CU CHITANŢA BRD A TAXEI DE ÎNMATRICULARE (50 lei) pentru a completa cererea de restituire a avansului taxei de şcolarizare (au trecut de la taxă la buget). Dacă studenţii au cont de card sunt rugaţi să prezinte un extras de cont.
Programul pentru depunerea cererilor este:
JOI şi VINERI, 4 şi 5 octombrie 2018 orele 13–15
Data: 3.10.2018

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master