Master. Învăţământ cu Frecvenţă


Sesiune examene master –   Anul 1      Anul 2          (Actualizat: 19.01.2021)


Anunţ REÎNMATRICULĂRI la sem.2, anul univ. 2020/2021 (Afişat: 18.01.2021)


Următorii studenţi nu vor fi primiți la examene datorită neachitării taxei de şcolarizare pentru semestrul I 2020-2021 (afişat: 14.01.2021)

În atenţia studenţilor din anul II-Master care nu au depus diploma de licenţă la dosarul personal

În atenţia studenţilor înscrişi în acelaşi an, reînmatriculați şi care reiau studiile – TAXE de achitat (Afişat: 05.01.2021)

Taxe de achitat pentru restanţe din anii anteriori (model cerere) : Anul 2  (Afişat:17.12.2020)

Obligații didactice – Master (Anul 2) (Actualizat: 06.01.2021)

Obligații didactice – Master (Anul 1) (Actualizat: 10.12.2020)

Fișe semestriale – Anul II

Fișe semestriale – Anul I

Grupe – Studii Universitare de Master  – anul II

Anul 2 Master – Repartizare Buget. Taxa. R. Moldova

Anul 2 Master – Repartizare Buget. Taxa

Grupe  – Studii Universitare de Master – anul I

Tutori – Studii Universitare de Master 


Anul universitar 2020 – 2021

În atenţia anului 1, anul universitar 2020-2021, studii de Master IF

În vederea înscrierii la disciplinele pentru semestrul 1, anul universitar 2020-2021, studenţii vor completa şi transmite Fişa semestrială conform indicaţiilor:

  1. Fişă semestrială–se transmite până la data de 19.11.2020, orele 12.00.
  2. Chitanţa cu prima tranşă din taxa de şcolarizare (numai pentru studenţii cu taxă) – se transmite până la data de 19.11.2020, orele 12.00. În cazul în care nu se ataşează chitanţa, Fişa semestrială completată de student nu se ia în considerare.
  3. După primirea fişei completate – aceasta nu se mai poate modifica la disciplinele opţionale/cursuri speciale /facultative.
  4. Adresa de mail pentru trimiterea Fişei semestriale şi a chitanţei cu prima tranşă din taxa de şcolarizare: maria.nistor@uaic.ro.

În atenţia anului 2, anul universitar 2020-2021, studii de Master IF

In vederea înscrierii la disciplinele pentru semestrul 1, anul universitar 2020-2021, studenţii vor completa şi transmite Fişa semestrială până la data de 19.11.2020.

  1. Adresa de mail pentru trimiterea Fişei semestriale şi a chitanţei cu prima tranşă din taxa de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) este: goncescu@yahoo.com.
  2. Transmiterea scanată – la adresa de mail goncescu@yahoo.com – a diplomei(elor) de licenţă şi a suplimentului(elor) la diplomă se face până la data de 15.12.2020. Informaţii pentru absolvenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi găsiţi la adresa https://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/.

Conducerea Facultăţii

 


Studii Universitare de Master – anul 1

Carnetele de student şi alte documente privind gratuitatea (ex.legitimaţii CFR, legitimaţii mijloace transport  în comun) – anunţul privind eliberarea şi condiţiile se vor posta pe site-ul facultăţii.

Studii Universitare de Master – anul 2

Vizarea carnetului de student şi a legitimaţiei CFR – studenţii vor depune documentele la şeful de grupă. Şeful de grupă le va depune la secretariat în zilele de marţi şi miercuri ale fiecărei săptămâni, interval orar 10.00-12.00. După vizare, şeful de grupă va fi contactat pentru ridicarea acestora.

Pentru studenţii cu taxă – vizarea documentelor este condiţionată de depunerea chitanţei din prima tranşă a taxei de şcolarizare (studenţii cu taxă).

Program de lucru cu studenţii / publicul: prin EMAIL:  istorie@uaic.ro

Luni – Vineri:  interval orar: 10.00 – 12.00

 

Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

cu PROGRAMARE PREALABILĂ PE EMAIL, CONFIRMATĂ DE MEMBRII BIROULUI.

Mesajul trebuie să conțină următoarele:
Numele complet din certificatul de naștere.
Motivele solicitării.

După preluarea mesajului dv. vă vom trimite un email prin care vă comunicăm ziua și ora la care sunteți programat, precum și alte informații utile.

Perioada de rezolvare: aproximativ 3 zile de la primirea mesajului dvs.