Master. Învăţământ cu Frecvenţă

Anul 2 Master – Repartizare Buget. Taxa. R. Moldova

Anul 2 Master – Repartizare Buget. Taxa

Grupe – Studii Universitare de Master 

Tutori – Studii Universitare de Master 


Anul universitar 2020 – 2021

 

Studii Universitare de Master – anul 1

Carnetele de student şi alte documente privind gratuitatea (ex.legitimaţii CFR, legitimaţii mijloace transport  în comun) – anunţul privind eliberarea şi condiţiile se vor posta pe site-ul facultăţii.

Studii Universitare de Master – anul 2

Vizarea carnetului de student şi a legitimaţiei CFR – studenţii vor depune documentele la şeful de grupă. Şeful de grupă le va depune la secretariat în zilele de marţi şi miercuri ale fiecărei săptămâni, interval orar 10.00-12.00. După vizare, şeful de grupă va fi contactat pentru ridicarea acestora.

Pentru studenţii cu taxă – vizarea documentelor este condiţionată de depunerea chitanţei din prima tranşă a taxei de şcolarizare (studenţii cu taxă).

Program de lucru cu studenţii / publicul: prin EMAIL:  istorie@uaic.ro

Luni – Vineri:  interval orar: 10.00 – 12.00

 

Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

cu PROGRAMARE PREALABILĂ PE EMAIL, CONFIRMATĂ DE MEMBRII BIROULUI.

Mesajul trebuie să conțină următoarele:
Numele complet din certificatul de naștere.
Motivele solicitării.

După preluarea mesajului dv. vă vom trimite un email prin care vă comunicăm ziua și ora la care sunteți programat, precum și alte informații utile.

Perioada de rezolvare: aproximativ 3 zile de la primirea mesajului dvs.