Competiție pentru burse doctorale și postdoctorale CommScie

28.05.2014

28.05.2014

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza, in luna iunie 2014, o noua sesiune de selectie pentru acordarea de burse doctorale in cadrul proiectului „Sistem integrat de imbunatatire a calitatii cercetarii doctorale si postdoctorale din Romania si de promovare a rolului stiintei in societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. In aceasta sesiune vor fi scoase la concurs aprox. 25 de pozitii de cercetatori inmatriculati la doctorat cu frecventa in cadrul Scolilor Doctorale ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in domeniile D1 – stiinte exacte si D2 – stiinte sociale, umaniste si economice. Detalii:  http://www.postdoc.commscie.uaic.ro


6.05.2014

Investeşte în oameni !

 • FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 • Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
 • Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
 • Titlul proiectului: ,,Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”
 • Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/133652
 • Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Lansarea competiție pentru burse doctorale și postdoctorale CommScie, sesiunea 2014

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea București și Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu Mureș, anunță scoaterea la concurs, în perioada
aprilie-mai 2014,
a 48 de poziții de cercetători postdoctorali și a 102 poziții de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvență în cadrul Școlilor Doctorale din cadrul celor 3 universități în domeniile D1 – științe exacte și D2 – științe sociale, umaniste și economice.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse postdoctorale în valoare de 2600 lei, respectiv de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună pe o perioadă de 15 luni și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

Bursele postdoctorale și doctorale sunt repartizate astfel:

 •      Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din  Iași – 25 burse postdoctorale și 52  burse doctorale;
 •      Universitatea București –3  burse postdoctorale și 10 burse doctorale;
 •      Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș – 20 burse postdoctorale și 40 burse doctorale.
 • La concursul pentru bursele postdoctorale pot participa cercetători care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
 •      să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 •      să fi obținut titlul de doctor în țară sau în străinătate cu maximum 5 ani înainte de înscrierea în competiție;
 •        să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :

 •      doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la una dintre cele 3 universitați partenere;
 •      să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 •      să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Informații detaliate despre Procedura de concurs, Regulamentul și Calendarul de selecție și înmatriculare a cercetatorilor postdoctoranzi și doctoranzi sunt disponibile la adresa: www.postdoc.commscie.uaic.ro.

Bursele vor fi oferite în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 18 luni (7 aprilie 2014 – 6 octombrie 2015) şi are un buget de 9.994.620,00 lei, din care 9.767.647,60 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea calității programelor de cercetare doctorală și postdoctorală din România, printr-o abordare integrată și inovativă (care include sprijin financiar sub forme de burse, pachete de finanțare pentru participarea la conferințe internaţionale, subvenții pentru derularea de mobilități transnaționale, furnizarea de workshop-uri, conferințe și module de formare care să dezvolte competențe de cercetare și diseminare compatibile cu un mediu academic european și internaţional tot mai competitiv și mai concentrat pe transferul de cunoștințe în economie).

Date de contact:

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • conf.univ.dr.Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail: irinagostin@yahoo.com, tel. 0232-201510, fax: 0232-201472, mobil 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: catplas@uaic.ro, tel. 0232-201202, mobil 0724812677.

Universitatea București

Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu-Mureș

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat