În atenţia anului 1, 2022 – 2023, Master

31.10.2022

În atenţia studenţilor de la MASTER IF, anul I, an universitar 2022-2023, semestrul I

Vă puteți prezenta la Secretariatul Facultății de Istorie (corp A, parter), cu cartea de identitate ȘI dovada achitării primei tranșe a taxei de școlarizare pentru semestrul I (studenții cu taxă), pentru:
– ridicare carnet de student și legitimație transport;
– ridicare contract de studii;
– completare fișă semestrială.

Programul este începând de VINERI, 4.11.2022, orele 13.30–15.30

Informaţii privind tranșele taxei de școlarizare găsiţi la: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/10/transe-1si2-taxa-scolarizare-2022-2023-site.pdf


Find more like this: Anunțuri studenți, Master