Fişe de înscriere semestrială – sem.2

07.03.2022

 

Fişe de înscriere semestrială – sem.2

Fişele completate + chitanţa cu taxa de şcolarizare(in cazul studenţilor cu taxă) se vor trimite pe email la adresa c.goncescu@yahoo.com. In subiectul mesajului scrieti numele complet, anul de studiu si specializarea. Termen de completare: 21.03.2022.

Find more like this: Master

Publicat in: Master