Anunt inscrieri pentru cursul gratuit de formare antreprenoriala desfasurat in cadrul proiectului IUS SMART

25.02.2022

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

25 februarie 2022

 

Înscrieri pentru cursul gratuit de formare antreprenorială în cadrul proiectului IUS SMART

În perioada 24 februarie – 11 martie 2022 se organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru cursul gratuit de formare antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, POCU/829/6/13/140103.

Proiectul IUS SMART, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, urmărește dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți în vederea înființării de afaceri, prin furnizarea unui program de formare și organizarea unui concurs de planuri de afaceri.

La cursul de formare se pot înscrie studenții înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la studii de licență (cel puțin în anul 2 de studii pentru specializările la care durata studiilor este de 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 pentru specializările la care durata studiilor este de 4 ani), la master sau doctorat, care au domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava sau Vaslui).

Programul de formare în domeniul competențelor antreprenoriale este autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și are drept scop dezvoltarea abilității studenților beneficiari de a materializa idei de afaceri și de a asigura oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă. La finalul programului de formare, studenții au posibilitatea de a obține un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Educației și de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Cu o durată de minimum 40 de ore (8 module a câte 5 ore fiecare), programul de formare va conține o parte teoretică, în care vor fi furnizate cunoștințe cu privire la demararea unei afaceri, dar și o parte practică, compusă din diverse aplicații, care va avea drept finalitate crearea unui plan de afaceri. Cursurile se vor desfășura după finalizarea procesului de înscriere și selecție, în regim online.

În cadrul cursului vor fi abordate următoarele teme: Bazele teoretice ale antreprenoriatului, Strategii de afaceri, Planificarea afacerii, Reguli generale privind încheierea actelor juridice în activitatea de antreprenoriat, Constituirea și funcționarea profesionistului persoană juridică, Gestiunea economico-financiară a întreprinderii, Contracte în activitatea antreprenorilor, Dreptul noilor tehnologii.

După parcurgerea programului de formare, absolvenții vor avea oportunitatea de a participa la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Planurile de afaceri vor putea fi elaborate și depuse individual sau în echipă de mai mulți membri ai grupului țintă, absolvenți ai cursurilor de formare.

Înscrierile se fac prin depunerea dosarului de candidatură în format electronic, prin intermediul platformei on-line a proiectului, disponibilă la adresa www.ius-smart.uaic.ro, pe e-mail la adresa inscrieri-ius-smart@uaic.ro sau în format fizic, la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter), de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00. Dosarele pot fi transmise și prin poștă sau curierat, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO – 700107, Iași, cu mențiunea „pentru proiect POCU 140103: Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”. În cazul înscrierilor în format electronic, documentele încărcate pe platformă vor fi semnate de către candidat, urmând ca până la data participării la prima activitate de formare din cadrul proiectului să fie depuse și în format fizic (semnate olograf), la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare.

Informații complete despre condițiile de eligibilitate, conținutul dosarului de candidatură, modalitățile de înscriere și criteriile de selecție a grupului țintă sunt disponibile pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro.

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, ID, Licență, Master