9 decembrie 2020 – Proiectul „Start experienţă – START.EXE” (anunț actualizat)

03.12.2020

Proiectul „Start experienţă – START.EXE”

 


Actualizare (08.12.2020)
Proiectul se adresează studenților din anii 2, 3 și 4- studii de licență și studenților la studii de master.

De asemenea, s-a prelungit perioada în care aceștia se pot înscrie. Noul calendar și informații suplimentare despre proiect, precum și metodologia privind selecția membrilor grupului țintă la activitățile proiectului se găsesc aici: https://360.uaic.ro/blog/2020/12/04/etapa-a-ii-a-de-selectie-grup-tinta-in-cadrul-proiectului-start-experienta-start-exe-pocu-626-6-13-130654/


Ești student la UAIC și vrei să acumulezi experiență profesională? Te poți înscrie în proiectul START. EXE și beneficiezi de orientare în carieră, stagii de practică în România și străinătate, sesiuni de training, consiliere antreprenorială, participi la evenimente de carieră sau câștigi concursul de planuri de afaceri. Află mai multe miercuri, 9 decembrie, ora 18, la prezentarea online a proiectului START.EXE

UAIC implementează proiectul POCU ”Start experienţă – START.EXE”. În cadrul proiectului, cei 325 de studenți selectați în cei 2 ani de proiect vor beneficia de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, prin dobândirea de competenţe practice, în vederea creşterii oportunităţilor de angajare.
Candidații selectați vor parcurge două module de formare în cadrul proiectului „Start experienţă – START.EXE”. Primul modul constă în participarea la sesiuni de training precum „Managementul carierei” sau „Educație juridică în antreprenoriat”, dar și la un bootcamp cu o durată de 3 zile, dedicat orientării în carieră. Cel de-al doilea modul presupune participarea la sesiunea de training „Formare de competențe antreprenoriale”, întocmirea unui plan de afaceri și participarea la concursul de planuri de afaceri. În urma participării la concurs vor fi premiate 10 planuri de afaceri, realizate individual sau în grup, cu câte un premiu în valoare de 2000 de lei fiecare. De asemenea, studenții din grupul țintă vor efectua un stagiu de practică la una dintre companiile din România partenere în cadrul proiectului, vor participa la evenimente de carieră și se vor putea înscrie pentru unul dintre cele 30 de stagii de practică oferite de companii din străinătate.
• Evenimentul de informare va avea loc Miercuri, 9 Decembrie 2020, ora 18.00, online, accesând acest link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa6b22942a85a4043b0bee642f17351da%40thread.tacv2/1606997086689?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%2256c653d4-b94c-4227-b637-90403cabc61e%22%7d

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master, Prima Pagină