Fișa de înscriere semestrială – Master anul I

13.11.2020

STUDII DE MASTERAT

– FIŞE SEMESTRIALE –  

În vederea înscrierii la disciplinele pentru semestrul 1, anul universitar 2020-2021, studenţii vor completa şi transmite Fişa semestrială conform indicaţiilor:

  1. Fişă semestrială–se transmite până la data de 19.11.2020, orele 12.00.
  2. Chitanţa cu prima tranşă din taxa de şcolarizare (numai pentru studenţii cu taxă) – se transmite până la data de 19.11.2020, orele 12.00. În cazul în care nu se ataşează chitanţa, Fişa semestrială completată de student nu se ia în considerare.
  3. După primirea fişei completate – aceasta nu se mai poate modifica la disciplinele opţionale/cursuri speciale /facultative.
  4. Adresa de mail pentru trimiterea Fişei semestriale şi a chitanţei cu prima tranşă din taxa de şcolarizare: maria.nistor@uaic.ro.

 

 

Conducerea Facultăţii de Istorie


Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ

Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: ARHIVISTICĂ

Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

Fișă de înscriere semestrială – SPECIALIZAREA: RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

Fișă de înscriere semestrială – Specializarea: PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL

Find more like this: Master

Publicat in: Master