În atenţia studenţilor care nu au completat fişa de înscriere în semestrul II 2019-2020

06.05.2020
În atenţia studenţilor care nu au completat fişa de înscriere în semestrul II 2019-2020:

Vă rugăm să o completaţi (o veţi primi pe mail) şi să o trimiteţi la istorie@uaic.ro până la data de 12 mai 2020.
Pentru cei cu taxă : fişa va fi luată în considerare doar dacă aţi achitat măcar prima tranşă a taxei de şcolarizare pentru semestrul II 2019-2020. Vă rugăm să ataşaţi dovada plăţii taxei.
Necompletarea fişei semestriale este motiv de exmatriculare.
Vă rugăm să completaţi toate rubricile, să puneţi data şi să vă scrieţi numele în clar la semnătură. La “Cadru didactic titular” vă rugăm să marcaţi cu “X” în dreptul fiecărei discipline la care vă înscrieţi.

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master