Burse – sem.2 (2019/2020)

06.04.2020

Burse – lista 2 (afisat: 06.04.2020)


Burse – liste initiale
Declaratii burse de studiu si sociale               Declaratie bursa de merit
Contestatii:

CONTESTAŢIILE PRIVIND MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU SEM.II 2019-2020 SE TRIMIT PE MAIL LA istorie@uaic.ro:

JOI, 2.04.2020          ORELE 9-11

NU SE ADMIT CONTESTAŢIILE CARE AU LA BAZĂ NECUNOAŞTEREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR

Toţi studenţii bursieri vor trimite la istorie@uaic.ro până vineri, 3 aprilie 2020, orele 12, declaraţia pe propria răspundere. La semnătură se trece numele în clar. Studenţii beneficiari de bursă de merit declară și că nu obţin venituri din activităţi remunerate (este declarație distinctă). Studenţii beneficiari de bursă socială şi de bursă de merit/studiu vor alege în scris una din cele două categorii de burse.

Bursele se acordă doar prin virament bancar. Băncile cu care Universitatea are încheiată convenţie sunt: ALPHA, BCR, BRD, ING, PIRAEUS, RAIFFEISEN, TRANSILVANIA.

Extrasul de cont se trimite la istorie@uaic.ro până vineri, 3 aprilie 2020, orele 12(dacă este cazul).

Studenţii bursieri care urmează a doua specializare la o altă facultate vor trimite până vineri, 3 aprilie 2020, orele 12, la istorie@uaic.ro, adeverinţa în care se menţionează dacă beneficiază sau nu de bursă în semestrul II 2019-2020 la facultatea respectivă.

Pentru studenţii care nu au achitat prima tranșă a taxei de școlarizare, nu au încheiat declaraţia, nu au adus extrasul de cont, nu au adus adeverinţa privind bursa de la a doua facultate unde sunt studenţi SE BLOCHEAZĂ BURSA.

.

Afisat: 01.04.2020


BURSE SEM. II 2019–2020


Studenţii menţionaţi sunt rugaţi ca marți, 31 martie 2020, orele 14, să participe la discuția despre burse pe mail (istorie@uaic.ro): 

Ciuclea Ciprian-Ionuț, anul I licență

Dulgheru Claudiu-George, anul II licență

Lupu Daniel, anul III licență

Baltag Andrei, anul I master

Covaliuc Mihai, anul II master

 

Cuantumuri lunare burse:

Bursa de merit                                            730 lei

Bursa de studiu integrală                            630 lei

Bursa de studiu parţială                              580 lei

Bursa socială                                              580 lei

 

BURSA DE MERIT: se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor, începând cu semestrul II al fiecărui ciclu de studii universitare, studenţilor care au acumulat minim 288 de puncte din evaluarea activităţilor didactice prevăzute în planul de învăţământ al semestrului anterior şi nu au obţinut venituri din activităţi remunerate.

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL : se acordă anual. Numai cazurile de excepţie – treceri la alte categorii de burse – vor fi rezolvate semestrial. Pentru obţinere şi păstrare studentul trebuie să aibă minim 20 credite în semestrul anterior.

Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultăţii de Istorie a hotărât ca studenţii beneficiari de bursă socială să primească doar această categorie de bursă.

 BURSELE DE STUDIU INTEGRALE ŞI PARŢIALE:

  1. se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor;
  2. nu se acordă sub următoarele medii şi punctaje:

–– an I sem. I – 8,50

–– an I sem. II – 240 puncte/semestru

–– an II – 240 puncte/semestru

–– an III – 240 puncte/semestru

–– Master I sem. I – 9,00

–– Master I sem. II – 270 puncte/semestru

–– Master II – 270 puncte/semestru

 BURSELE pentru studii universitare de MASTERAT: datorită numărului mic de studenţi înscrişi, deci fonduri mici alocate fiecărei specializări, Comisia de acordare a burselor a hotărât acordarea doar de burse de studiu parţiale.

Perioada de acordare a burselor este:

–pentru anul I licenţă IF, anul II licenţă IF, anul I master IF: 1 aprilie – 30 septembrie 2020;

–pentru anul III licenţă IF, anul II master IF: 17 februarie – 5 iulie 2020.

Criterii de departajare a studenţilor de la studii universitare de licenţă care au acelaşi punctaj

 Licenţă, anul I:

 la începutul semestrului I:

1.media anilor de studii din liceu

  • la începutul semestrului al II-lea:

1.media de admitere

 Licenţă, anul II:

 la începutul semestrului I:

1.punctajul semestrului I al anului I

2.media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului I (Stat, societate şi mentalităţi în spaţiul românesc; Europa medievală)

3.media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului I (Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României; Orientul Mijlociu şi Mediterana în Antichitate)

 la începutul semestrului al II-lea:

1.punctajul semestrului II al anului I

2.media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)

 Licenţă, anul III:

 la începutul semestrului I:

1.punctajul semestrului I al anului II

2.media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului II (România în secolul XX; Europa şi lumea în secolul XX)

3.media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)

 la începutul semestrului al II-lea:

1.punctajul semestrului II al anului II

2.media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului III (Curs special de istorie universală; Curs special de istorie a românilor)

 Criterii de departajare a studenţilor de la studii universitare de masterat care au acelaşi punctaj

 Master, anul I:

 la începutul semestrului I:

1.media anilor de studii licenţă

 la începutul semestrului al II-lea:

1.media de admitere la Master

2.media anilor de studii licenţă

 Master, anul II:

 la începutul semestrului I:

1.punctajul semestrului I al anului I

2.media de admitere la Master

3.media anilor de studii licenţă

 

  • la începutul semestrului al II-lea:

1.punctajul anului I

2.media de admitere la Master

3.media anilor de studii licenţă

  În cazul în care, după aplicarea criteriilor de mai sus, există, în continuare, medii/punctaje egale, se va aplica următorul criteriu de departajare: nu vor beneficia de bursă studenţii care au vechime în muncă, menţionată în cartea de muncă, mai mare de 5 ani.


Având în vedere fondul pentru semestrul II 2019-2020 pentru bursele sociale și faptul că bursele sociale sunt anuale, nici un dosar pentru bursa socială depus în semestrul II nu a putut fi luat în considerare.


Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master