ACTE ORIGINALE NERIDICATE DE STUDENŢI SAU ABSOLVENŢI

07.03.2020

În atenţia persoanelor nominalizate în tabelul de mai jos:

 

Vă aşteptăm la secretariatul Facultăţii de Istorie cu cartea de identitate/buletinul /paşaportul şi fişa de lichidare în vederea ridicării actelor originale rămase în arhiva facultăţii.

Fişa de lichidare se poate lista de pe site-ul facultăţii: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/02/2020-
fisa_lichidare-febr2020.pdf, sau se poate ridica de la secretariat.


TABEL NOMINAL CU ACTE ORIGINALE NERIDICATE DE STUDENŢI SAU ABSOLVENŢI


Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, ID, Licență, Master