În atenţia anului II Master

07.11.2019

Studenţii care nu au la dosar diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original trebuie să îşi completeze dosarul personal cu aceste acte până cel târziu la data de 15.12.2019 (Informaţii despre eliberarea diplomelor la UAIC gasiţi aici http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/)

Find more like this: Anunțuri studenți, Master