Tichete masă studenţi

01.10.2019

IMPORTANT !!!

Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază de o majorare a bursei sociale din venituri proprii ale Universităţii sub forma acordării unei mese pe zi la Cantina Titu Maiorescu.
Majorarea de bursă socială se face exclusiv pe baza criteriului social.
Studenţii din aceste categorii vor depune dosarul la Compartimentul Burse (căminul C12, Codrescu, parter, cam. 4). Dosarul cuprinde:
–copie a cărţii de identitate;
–adeverinţă de student;
–copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;
–cerere de eliberare a tichetelor de masă.

Afişat: 1.10.2019

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master