Referendumul universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024

21.05.2019

DEZBATERE PUBLICĂ organizată în cadrul Facultăţii de Istorie pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului privind alegerea modalităţii de desemnare a rectorului

4 iunie 2019, orele 12, sala H1

Afisat: 28 mai 2019


Metodologia de organizare a referendumului la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru alegerea modalitatii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024


Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru mandatul 2020-2024


Data Referendumului: 20 iunie 2019
Locul Referendumului: Sala Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Intervalul orar: 8 – 20


Liste alegători – Facultatea de Istorie (afişat: 07.05.2019, orele 14,15)


Find more like this: Prima Pagină

Publicat in: Prima Pagină