Tabere studenţeşti 2019

21.06.2019

STUDENŢII BENEFICIARI AI LOCURILOR DE TABĂRĂ (conform listei finale) SE VOR PREZENTA LUNI, 24 IUNIE 2019, ORELE 1100, LA DECANAT, PENTRU A ALEGE UNA DINTRE LOCAŢIILE DISPONIBILE. STUDENŢII VOR PREZENTA CARNETUL DE STUDENT VIZAT LA ZI ŞI O COPIE A ACESTUIA, CARTEA DE IDENTITATE ŞI O COPIE A CĂRŢII DE IDENTITATE.


Liste finale – selecţie tabere 2019

Repartitie locuri tabără pe facultăţi – locatii+perioade

(Afişat: 20.06.2019)


Proces Verbal – selecţie tabere 2019 (Afişat: 13.06.2019)


Lista studenti – tabere 2019


Cererile se depun la Secretariatul Facultăţii în perioada 22 aprilie–15 mai 2019, orele 10–12, în zilele lucrătoare.

Pot depune cerere studenţii înmatriculaţi la licenţă şi master, învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 35 ani, integralişti în anul universitar 2017-2018, respectiv în semestrul I 2018-2019 pentru anul I.
Pentru cazurile sociale cererea va fi însoţită de documente justificative. Pentru această categorie criteriul de student integralist nu se aplică. Cazuri sociale sunt : studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori, cei care beneficiază de burse sociale.

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere:
–prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, decanul Facultăţii
–prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, prodecanul Facultăţii
–Chicuş Monica, studentă anul III licenţă, Liga studenţilor de la Istorie

În şedinţa Comisiei de selecţie din data de 19 aprilie 2019 s-au stabilit următoarele:
–în funcţie de numărul de locuri repartizat Facultăţii se vor atribui loc(uri) pentru cazurile sociale; prioritatea cazurilor sociale este cea menţionată anterior. Criterii de departajare: media anului 2017-2018, respectiv media semestrului I 2018-2019;
–repartizarea numărului de locuri separat pentru studii de licenţă şi studii de masterat, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la fiecare ciclu de studii;
–au prioritate studenţii care nu au beneficiat de tabără în cadrul unui ciclu de studii (licenţă, master);
–criterii de departajare la medii egale:
–an I licenţă: media de admitere;
–an I master: media anilor de studii din facultate;
–anii II şi III licenţă, anul II master: media semestrului I 2018-2019.

Afisat: 19.04.2019Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master