În atenţia studenţilor din anii 1, 2 şi 3, studii de licenţă IF

13.03.2019

În atenţia studenţilor din anii 1, 2 şi 3, studii de licenţă IF

Studenţii anilor 1, 2 şi 3, studii de licenţă IF, se vor prezenta, cu cartea de identitate, la Secretariatul Facultăţii de Istorie în perioada 18 – 29 martie 2019, orele 10.00 – 12.00, în zilele lucrătoare, pentru completarea fişei de înscriere la semestrul 2, 2018 – 2019.

Necompletarea fişei de înscriere semestrială constituie motiv de exmatriculare.

Studenţii în regim „cu taxă” vor prezenta şi chitanţa aferentă tranşei 1 din taxa de şcolarizare a semestrului 2.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență