În atenţia studenţilor de la I.D.

13.03.2019
În atenţia studenţilor de la I.D.

Sunteţi aşteptaţi la Secretariatul facultăţii (corp A, parter), în perioada:
18 – 29 martie 2019, orele 10.00 – 12.00, în zilele lucrătoare
pentru ridicarea CD-urilor şi completarea fişei de înscriere semestrială.
La primirea acestora vă rugăm să prezentaţi cartea de identitate/carnetul de student şi chitanţa de achitare a tranşei 3 din taxa de şcolarizare.
(vezi http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2018/10/transe-taxa-scolarizare-2018-.pdf)

NECOMPLETAREA FIŞEI DE ÎNSCRIERE SEMESTRIALĂ ESTE MOTIV DE EXMATRICULARE DE LA STUDII.

Tutorialele se vor desfăşura în zilele de sâmbătă şi duminică în perioadele 6 – 21 aprilie 2019 şi 11– 26 mai 2019. Pe măsura programării tutorialelor vom afişa data desfăşurării acestora.

Referatele care v-au fost solicitate de către cadrele didactice numai în format printat, capsate şi cu datele personale scrise pe prima pagină:
• nume şi prenume
• anul de studiu
• titlul complet al disciplinei
• numele corect şi complet al cadrului didactic
• se depun în perioada 2 –17 mai 2019, orele 10.00-12.00, în zilele lucrătoare la Secretariatul Facultăţii de Istorie.
• după 17 mai 2019 nu se mai primesc referate la Secretariat. Acestea se vor preda direct cadrelor didactice.

Afişat 12 martie 2019

Find more like this: Anunțuri studenți, ID

Publicat in: Anunțuri studenți, ID