În atenţia anului 1, 2018 – 2019, studii de licenţă

26.11.2018
În atenţia anului 1, 2018 – 2019, studii de licenţă

Studenţii sunt aşteptaţi la secretariatul facultăţii, în zilele

27, 28, 29 noiembrie 2018, orele 10.00-12.00 pentru

  1. ridicarea contractului de studiu
  2. completarea fişei de înscriere semestrială
  3. completarea contractului pentru activităţile programului de studii psihopedagogice, nivelul I (iniţial) (pe scurt modulul DPPD).
  4. Contractul pentru modulul DPPD se va completa doar de studenţii care vor să urmeze acest program. Cei care nu doresc să urmeze modulul DPPD vor declara aceasta în scris.

 Important:

Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

Absolvenţii cu diplomă de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial;

(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, în limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.                                                 

Afişat pe 26 noiembrie 2018

Find more like this: Licență

Publicat in: Licență