BURSE SEM. I 2018–2019

06.11.2018

BURSE SEM. I 2018–2019

 


Burse (lista initială, informaţii contestaţii etc.) (Afişat:6.11.2018)


BURSA DE MERIT: se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor, începând cu semestrul II al fiecărui ciclu de studii universitare, studenţilor care au acumulat minim 288 de puncte din evaluarea activităţilor didactice prevăzute în planul de învăţământ al semestrului anterior şi nu au obţinut venituri din activităţi remunerate.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL : se acordă anual. Numai cazurile de excepţie – treceri la alte categorii de burse – vor fi rezolvate semestrial. Pentru obţinere şi păstrare studentul trebuie să aibă minim 20 credite în semestrul anterior.

Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultăţii de Istorie a hotărât ca studenţii beneficiari de bursă socială să primească doar această categorie de bursă.

BURSELE DE STUDIU INTEGRALE ŞI PARŢIALE:
a) se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor;
b) nu se acordă sub următoarele medii şi punctaje:
–– an I sem. I – 8,50
–– an I sem. II – 240 puncte/semestru
–– an II – 240 puncte/semestru
–– an III – 240 puncte/semestru
–– Master I sem. I – 9,00
–– Master I sem. II – 270 puncte/semestru
–– Master II – 270 puncte/semestru

BURSELE pentru studii universitare de MASTERAT: datorită numărului mic de studenţi înscrişi, deci fonduri mici alocate fiecărei specializări, Comisia de acordare a burselor a hotărât acordarea doar de burse de studiu parţiale.

Cuantumuri burse:
Bursa de performanţă ştiinţifică 1000 lei
Bursa de merit 730 lei
Bursa de studiu integrală 630 lei
Bursa de studiu parţială 580 lei
Bursa socială 580 lei

Criterii de departajare a studenţilor de la
studii universitare de licenţă care au acelaşi punctaj

Licenţă, anul I:

– la începutul semestrului I:
1. nota la bacalaureat la proba scrisă la Limba română
– la începutul semestrului al II-lea:
1. media de admitere

Licenţă, anul II:

– la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului I
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului I (Stat, scoietate şi mentalităţi în spaţiul românesc; Europa medievală)
3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului I (Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României; Orientul Mijlociu şi Mediterana în Antichitate)

– la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul semestrului II al anului I
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)

Licenţă, anul III:

– la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului II
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului II (România în secolul XX; Europa şi lumea în secolul XX)
3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)

– la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul semestrului II al anului II
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului III (Curs special de istorie universală; Curs special de istorie a românilor)

Criterii de departajare a studenţilor de la
studii universitare de masterat care au acelaşi punctaj

Master, anul I:

– la începutul semestrului I:
1. media anilor de studii licenţă

– la începutul semestrului al II-lea:
1. media de admitere la Master
2. media anilor de studii licenţă

Master, anul II:

– la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului I
2. media de admitere la Master
3. media anilor de studii licenţă

– la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul anului I
2. media de admitere la Master
3. media anilor de studii licenţă

În cazul în care, după aplicarea criteriilor de mai sus, există, în continuare, medii/punctaje egale, se va aplica următorul criteriu de departajare: nu vor beneficia de bursă studenţii care au vechime în muncă, menţionată în cartea de muncă, mai mare de 5 ani.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master