În atenţia studenţilor din anul I, I.D.

28.09.2018

În atenţia studenţilor din anul I, I.D.

Eliberarea carnetelor de student, a CD-ului ce conţine cursurile aferente semestrului şi perioada de completare a fişei semestriale de înscriere se vor afişa în timp util.

Tutorialele (orele de pregătire) se programează într-o perioadă stabilită (noiembrie – decembrie/sem. 1) – în zilele de sâmbătă şi duminică. Programarea tutorialelor se va afişa în timp util.


Grupe ID, anul I

Find more like this: Anunțuri studenți, ID

Publicat in: Anunțuri studenți, ID