Depunere cereri de reînmatriculare, reluare studii întrerupte sau înscriere în acelaşi an de studii

30.07.2018

CERERILE DE RELUARE STUDII, REINMATRICULARE, INSCRIERE IN ACELASI AN DE STUDII, INTRERUPERE STUDII SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTATII IN PERIOADA 3-7 SEPTEMBRIE 2018 CONFORM ANEXELOR pe care le găsiţi AICI.

LA CEREREA DE REINMATRICULARE SE VA ATASA SI CHITANTA DE ACHITARE A TAXEI DE REINMATRICULARE IN CUANTUM DE 200 LEI (SE ACHITA LA ORICE SUCURSALA
BRD).

STUDENŢII CARE VOR FI CU TAXĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 TREBUIE SĂ ACHITE ŞI PRIMA TRANŞĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE.

CERERILE SE POT TRIMITE SI PE E-MAIL, SCANATE SAU PE FAX LA 0232 20 11 56.


Find more like this: ID, Licență, Master

Publicat in: ID, Licență, Master