IMPORTANT – Precizări privind exmatriculări, întreruperi, reluare studii, echivalări

13.07.2018

Cereri – Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3


În atenţia anului I, anul universitar 2017-2018

Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul de studii universitare de licenţă aprobat în şedinţa ordinară a Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/2017 (regulamentul poate fi consultat la adresa: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/1004-Regulament-Licenta-activitate-profesionala-27.06.2017-.pdf),
– studentul care: nu a semnat Contractul de studii/ nu s-a înscris la cursuri la începutul semestrului/ nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite/ a săvârşit fraudă în activitatea universitară/ a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară/ la sfârşitul anului are discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi însumând 30 sau mai mult de 30 de credite/s-a retras de la studii / nu a depus cerere de revenire la studii – este propus pentru exmatriculare.

Studenţii care au întrerupt studiile vor depune cererea de revenire la studii, ANEXA 1,
– în zilele lucrătoare – în perioada 03 – 07 septembrie 2018, interval orar: 10.00 – 12.00, la secretariatul facultăţii.

Studenţii exmatriculaţi se pot reînmatricula în anul universitar 2018-2019 astfel:
în perioada 03 – 07 septembrie 2018, în zilele lucrătoare, interval orar: 10.00 – 12.00 – vor depune o cerere, ANEXA 2, la secretariatul facultăţii. Cererea va fi însoţită de chitanţa taxei de reînmatriculare (200 RON) şi prima tranşă din taxa de şcolarizare. Taxele se depun în contul Facultăţii de Istorie la orice sucursală BRD.

Pentru recunoaşterea disciplinelor promovate în anii anteriori studenţii vor depune Anexa 3 la secretariatul facultăţii – perioada depunerii cererii: 17 – 19.10.2018 între orele 10.00 – 12.00.


În atenţia anului II, anul universitar 2017-2018

Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă revizuit în şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/30.06.2016 (regulamentul poate fi consultat la adresa: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/846-Regulament-licenta-2014-revizuit-HS-30.06.2016.pdf),
• studentul care: nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului/ nu şi-a achitat taxele în termenele stabilite/ a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă/ a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară/ s-a retras de la studii – este propus pentru exmatriculare.


În atenţia anului III, anul universitar 2017-2018

Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă revizuit în şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/25.09.2014 (regulamentul poate fi consultat la adresa: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/regulam-licenta-2014-aprobat.pdf),
studentul care nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului/ nu a achitat taxele în termenele stabilite/ a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă/ a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară/ are mai mult de 5 discipline restante la încheierea ultimului an de studii / s-a retras de la studii – este propus pentru exmatriculare.
-un student care, după ultimul an de studii, are maxim 5 restanţe la disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ va avea statut de cursant.


Studenţii care au întrerupt studiile vor depune cererea de revenire la studii, ANEXA 1,
– în zilele lucrătoare – în perioada 03 – 07 septembrie 2018, interval orar: 10.00 – 12.00, la secretariatul facultăţii.


Studenţii exmatriculaţi se pot reînmatricula în anul universitar 2018-2019 astfel:
în perioada 03 – 07 septembrie 2018, în zilele lucrătoare, interval orar: 10.00 – 12.00 – vor depune o cerere, ANEXA 2, la secretariatul facultăţii. Cererea va fi însoţită de chitanţa taxei de reînmatriculare (200 RON) şi prima tranşă din taxa de şcolarizare. Taxele se depun în contul Facultăţii de Istorie la orice sucursală BRD.


Pentru recunoaşterea disciplinelor promovate în anii anteriori studenţii vor depune Anexa 3 la secretariatul facultăţii – perioada depunerii cererii: 17 – 19.10.2018 între orele 10.00 – 12.00.


Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență