În atenţia studenţilor restanţieri – taxe examene restante

25.05.2018

În atenţia studenţilor restanţieri

Pentru examenele restante, studenţii vor achita taxa aferentă fiecărui examen restant la orice sucursală BRD în contul Facultăţii de Istorie.
Chitanţa şi cererea se depun în corpul „H”, etaj I, dreapta, la dra Camelia Goncescu. Cererea tip se primeşte în corpul „H”.

Reexaminare cu taxă / Reevaluare cu taxă a unei discipline nepromovate după prezentarea la două evaluări finale este de 100 lei Conform HS a UAIC 9/27.06.2017

Alte taxe ce trebuiesc achitate pentru disciplinele nepromovate se găsesc pe site-ul: http://history.uaic.ro/studenti/taxe/

Perioadă depunere cerere/chitanţă: 04 – 08 iunie 2018, orele 10.00 – 12.00.


Find more like this: ID, Licență, Master

Publicat in: ID, Licență, Master