URGENT! Completare fişe de inscriere semestrială

03.05.2018

Important!

Studenţii care nu completează fişele de înscriere semestrială sau nu transmit opţionalele până la data de 11 mai 2018 vor fi repartizaţi din oficiu la disciplinele opţionale.


Important! Conform regulamentului, necompletarea fişelor de înscriere semestrială constituie motiv de exmatriculare.

Find more like this: ID

Publicat in: ID