Tabere 2018

26.06.2018

TABERE VACANŢA DE VARĂ 2018


Locaţii tabere – 26.06.2018


Tabel Tabere (afisat: 22.06.2018)


TABERE VACANŢA DE VARĂ 2018
STUDENŢII BENEFICIARI AI LOCURILOR DE TABĂRĂ (conform listei finale) SE VOR PREZENTA JOI, 21 iunie 2018, ORELE 11, LA SALA H2, PENTRU A ALEGE UNA DINTRE LOCAŢIILE DISPONIBILE. STUDENŢII VOR PREZENTA CARNETUL DE STUDENT VIZAT LA ZI ŞI O COPIE A ACESTUIA, CARTEA DE IDENTITATE ŞI O COPIE A CĂRŢII DE IDENTITATE, INCLUSIV STUDENŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA.
(Afişat: 20.06.2018)


Repartitii locuri tabara
(afişat: 19.06.2018)


Tabere-liste finale (afişat la 14.06.2018)


PROCES VERBAL DE SELECŢIE CU STUDENŢII CE VOR BENEFICIA DE LOCURI ÎN PROGRAMUL “TABERE STUDENŢEŞTI” (Afişat la data de 8.06.2018)

Contestaţiile se primesc la Secretariatul Facultăţii în zilele de 11 şi 12 iunie 2018, orele 10,00-12,00.


Liste beneficiari tabără (afişat: 25.05.2018)


Cererile se depun la Secretariatul Facultăţii în perioada 3–22 mai 2018, orele 10–12, în zilele lucrătoare.


Pot depune cerere studenţii înmatriculaţi la licenţă şi master, învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 35 ani, integralişti în anul universitar 2016-2017, respectiv în semestrul I 2017-2018 pentru anul I.
Pentru cazurile sociale cererea va fi însoţită de documente justificative. Pentru această categorie criteriul de student integralist nu se aplică. Cazuri sociale sunt : studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori, cei care beneficiază de burse sociale.
Studenţii care au avut activităţi în cadru organizat, al Universităţii, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat vor anexa dovada participării şi CV.

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere:
–prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, decanul Facultăţii
–prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan
–Chicuş Monica, studentă anul II licenţă, Liga studenţilor de la Istorie

În şedinţa Comisiei de selecţie din data de 2 mai 2018 s-au stabilit următoarele:
–repartizarea unui loc pentru cazuri sociale; prioritatea cazurilor sociale este cea menţionată anterior. Criterii de departajare: media anului 2016-2017, respectiv media semestrului I 2017-2018;
–repartizarea numărului de locuri separat pentru studii de licenţă şi studii de masterat, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la fiecare ciclu de studii, adică 5 locuri pentru licenţă şi 3 locuri pentru master;
–au prioritate studenţii care nu au beneficiat de tabără în cadrul unui ciclu de studii (licenţă, master);
–criterii de departajare la medii egale:
–an I licenţă: media de admitere;
–an I master: media anilor de studii din facultate;
–anii II şi III licenţă, anul II master: media semestrului I 2017-2018.

Afişat: 2.05.2018


Find more like this: Licență, Master

Publicat in: Licență, Master