În atenţia studenţilor de la I.D.

27.03.2018

În atenţia studenţilor de la I.D.


S-au afişat tutorialele din semestrul al II-lea: Tutoriale


În atenţia studenţilor de la I.D.

Sunteţi aşteptaţi în data de 21.04.2018 între orele 10.00 – 14.00 în corpul „H”, etaj I, dreapta (Cabinet Desen) pentru:

-completarea Fişei de înscriere
-ridicarea CD-urilor
-completarea fişei de evaluare a cadrelor didactice

– La primirea acestora vă rugăm să prezentaţi carnetul de student vizat pentru anul universitar 2017/2018, chitanţa de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare.

Important! Conform regulamentului, necompletarea fişelor de înscriere semestrială constituie motiv de exmatriculare.

Notă. Corpul „H” este peste drum de corpul „A” al Universităţii, lângă chioşcul de covrigi Petru.


Find more like this: Anunțuri studenți, ID

Publicat in: Anunțuri studenți, ID