Burse sem.II 2017/2018

29.03.2018


Burse sem.II 2017/2018 (iniţiale, afişat 19.03.2018)


CONTESTAŢIILE PRIVIND MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU SEM.II 2017-2018 SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII: MARŢI, 20.03.2018 ORELE 10-12

NU SE ADMIT CONTESTAŢIILE CARE AU LA BAZĂ NECUNOAŞTEREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR.

Toţi studenţii bursieri se vor prezenta până joi, 22 martie 2018, pentru declaraţia pe propria răspundere la corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Camelia Goncescu, orele 10–12. Studenţii beneficiari de bursă de merit vor da şi o declaraţie că nu obţin venituri din activităţi remunerate.

Bursele se acordă doar prin virament bancar. Băncile cu care Universitatea are încheiată convenţie sunt: ALPHA, BANCPOST, BCR, BRD, ING, PIRAEUS, RAIFFEISEN, TRANSILVANIA.
Extrasul de cont se depune până joi, 22 martie 2018, la corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Camelia Goncescu, orele 10–12.

Studenţii bursieri care urmează a doua specializare la o altă facultate vor prezenta până joi, 22 martie 2018, orele 12, la corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Camelia Goncescu, adeverinţa în care se menţionează dacă beneficiază sau nu de bursă în semestrul II 2017-2018 la facultatea respectivă.

Pentru studenţii care nu au încheiat declaraţia, nu au adus extrasul de cont, nu au adus adeverinţa privind bursa de la a doua facultate unde sunt studenţi SE BLOCHEAZĂ BURSA.

afişat 19.03.2018


Studenţii menţionaţi sunt rugaţi să se prezinte luni, 19 martie 2018, orele 10, la Decanat, pentru a discuta despre bursele pentru sem. II an universitar 2017–2018:

Abunei Andrei-Răzvan, anul I
Moldoveanu Codrin-Ioan, anul II
Costea Mihai-Gabriel, anul III
Juncanaru Alexandru, anul I master
Apostol Petru-Emil, anul II master

Cuantumuri burse:
Bursa de merit 730 lei
Bursa de studiu integrală 630 lei
Bursa de studiu parţială 580 lei
Bursa de ajutor social 580 lei

BURSA DE AJUTOR SOCIAL : se acordă anual. Numai cazurile de excepţie – treceri la alte categorii de burse – vor fi rezolvate semestrial. Pentru obţinere şi păstrare studentul trebuie să aibă minim 20 credite în semestrul anterior.

BURSA DE MERIT: se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor, începând cu semestrul II al fiecărui ciclu de studii universitare, studenţilor care au acumulat minim 288 de puncte din evaluarea activităţilor didactice prevăzute în planul de învăţământ al semestrului anterior şi nu au obţinut venituri din activităţi remunerate.

BURSELE DE STUDIU INTEGRALE ŞI PARŢIALE:
a) se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor;
b) nu se acordă sub următoarele medii şi punctaje:
–– an I sem. I – 8,50
–– an I sem. II – 240 puncte/semestru
–– an II – 240 puncte/semestru
–– an III – 240 puncte/semestru
–– Master I sem. I – 9,00
–– Master I sem. II – 270 puncte/semestru
–– Master II – 270 puncte/semestru

BURSELE pentru studii universitare de MASTERAT: datorită numărului mic de studenţi înscrişi, deci fonduri mici alocate fiecărei specializări, Comisia de acordare a burselor a hotărât acordarea doar de burse de studiu parţiale.

Criterii de departajare a studenţilor de la studii universitare de licenţă care au acelaşi punctaj:

Licenţă, anul I:

– la începutul semestrului I:
1. nota la bacalaureat la proba scrisă la Limba română
– la începutul semestrului al II-lea:
1. media de admitere

Licenţă, anul II:

– la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului I
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului I (Stat, scoietate şi mentalităţi în spaţiul românesc; Europa medievală)
3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului I (Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României; Orientul Mijlociu şi Mediterana în Antichitate)

– la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul semestrului II al anului I
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)

Licenţă, anul III:

– la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului II
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului II (România în secolul XX; Europa şi lumea în secolul XX)
3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)

– la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul semestrului II al anului II
2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului III (Curs special de istorie universală; Curs special de istorie a românilor)

Criterii de departajare a studenţilor de la
studii universitare de masterat care au acelaşi punctaj

Master, anul I:

– la începutul semestrului I:
1. media anilor de studii (licenţă)

– la începutul semestrului al II-lea:
1. media de admitere la Master
2. media anilor de studii (licenţă)

Master, anul II:

– la începutul semestrului I:
1. punctajul semestrului I al anului I
2. media de admitere la Master
3. media anilor de studii (licenţă)

– la începutul semestrului al II-lea:
1. punctajul anului I
2. media de admitere la Master
3. media anilor de studii (licenţă)

În cazul în care, după aplicarea criteriilor de mai sus, există, în continuare, medii/punctaje egale, se va aplica următorul criteriu de departajare: nu vor beneficia de bursă studenţii care au vechime în muncă, menţionată în cartea de muncă, mai mare de 5 ani.

Afişat: 16.03.2018


Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master