În atenţia studenţilor de la I.D.- CD cursuri şi completare fişe

22.02.2018

În atenţia studenţilor de la I.D.

Sunteţi aşteptaţi începând cu data de 01.03.2018, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00 în corpul „H” pentru:
– Ridicarea CD-urilor
– Completarea Fişelor de înscriere la sem. 2

– La primirea acestora vă rugăm să prezentaţi carnetul de student, chitanţa de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru semestrul 2 din anul universitar 2017-2018.

Important! Conform regulamentului, necompletarea fişelor de înscriere semestrială constituie motiv de exmatriculare.

Find more like this: Anunțuri studenți, ID

Publicat in: Anunțuri studenți, ID