ECHIVALĂRI

16.01.2018

ECHIVALĂRI
Următorii studenţi sunt rugaţi să-şi clarifice situaţia şcolară în timp util (discipline de echivalat, până la încheierea situaţiei semestrului 1, 11 februarie 2018)

1. CROITORU C.-A. EMANUEL-LAURIAN
2. COROEANU P. GEORGIANA căs. COBZARU-COROEANU
3. CÂRCIUMARIU J. DĂNUŢ-IONUŢ
4. CĂLIN V. CRISTI
5. GOSAV A. ANA-MARIA
6. SAVA C.-T. ADELINA-CĂTĂLINA
7. VOLINTIRU B. ANDREI

Extras din Procedura operaţională de organizare a activităţii privind gestiunea rezultatelor obţinute de studenţi (aprobată de BECA din data de 04,05,2017):  Echivalarea notelor la disciplinele echivalate anterior se face aplicându-se Sistemul European de Credite Transferabile. În acest sens studentul face o cerere, în termenul stabilit de facultate, către conducerea facultăţii, însoţită de documente justificative (situaţii şcolare). Comisia de echivalare analizează documentele şi întocmeşte un Proces verbal de echivalare şi stabilire a diferenţelor în dublu exemplar. Studentul are obligaţia de a ridica PV de echivalare şi de a informa cadrul didactic titular al disciplinei echivalatede situaţia sa, iar acesta, în baza PV de echivalare va trece nota respectivă în catalogul disciplinei semestrului curent.

Afişat 16 ian.2018

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență