Procese verbale de echivalare- studenţii reînmatriculaţi, transferaţi, repetenţi sau cu reluare studii

15.01.2018

Toti studenţii reînmatriculaţi, transferaţi, repetenţi sau cu reluare studii sunt aşteptaţi URGENT la secretariat pentru ridicarea proceselor verbale de echivalare.

 

ID an 2
DANCIU C. MARIUS-CONSTANTIN
MOISE C. MARCEL
OLARU G. IRINA căs. VRÎNCEANU
STRĂTILĂ I. IONUŢ-DANIEL
UNGUREANU I. DANIEL

ID an3
HOZU D.-C. RADU-DANIEL
MURARIU I. IOAN-CĂTĂLIN
NECULĂEŞ I. ALEXANDRU-IULIAN
NECULĂIŢĂ V. MARINA căs. MIHALACHE
PASCARIU N. DANIEL-RADU
POSTOLACHE F. IULIA căs. PATO

MASTER
CALINIUC C. ŞTEFAN
LEONTI C. IULIAN-LAURENŢIU
FLOREA V. DANIEL
BENCHEA-JOCA I. MARICICA
NECULĂEŞ I. ALEXANDRU-IULIAN

Extras din Procedura operaţională de organizare a activităţii privind gestiunea rezultatelor obţinute de studenţi (aprobată de BECA din data de 04,05,2017):  Echivalarea notelor la disciplinele echivalate anterior se face aplicându-se Sistemul European de Credite Transferabile. În acest sens studentul face o cerere, în termenul stabilit de facultate, către conducerea facultăţii, însoţită de documente justificative (situaţii şcolare). Comisia de echivalare analizează documentele şi întocmeşte un Proces verbal de echivalare şi stabilire a diferenţelor în dublu exemplar. Studentul are obligaţia de a ridica PV de echivalare şi de a informa cadrul didactic titular al disciplinei echivalate de situaţia sa, iar acesta, în baza PV de echivalare va trece nota respectivă în catalogul disciplinei semestrului curent.

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Master

Publicat in: Anunțuri studenți, ID, Master