În atenţia doctoranzilor din Anul 1

15.01.2018

Cererea cu titlul PCS şi comisia de îndrumare

În perioada 05 – 09 februarie 2018, orele 10.00 – 12.00, vă rugăm să depuneţi la secretariatul facultăţii cererea cu titlul PCS şi comisia de îndrumare cu avizul conducătorului ştiinţific.
Modelul cererii se găseşte pe site-ul facultăţii, secţiunea doctorat sau la secretariatul facultăţii.

Cerere PCS

12.01.2018

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat