Eliberarea adeverintelor S.C.T.P. (RATP)

20.02.2018

Eliberarea adeverintelor S.C.T.P.(RATP)
– semestrul al II-lea 2017-2018 –

În perioada 05 martie – 08 iunie 2018 se eliberează adeverinţe S.C.T.P. (RATP) studenţilor bugetaţi ROMÂNI ŞI BURSIERI AI STATULUI ROMÂN, de la studii de licenţă, studii de masterat şi doctorat înscrişi la cursurile de zi, în vârstă de până la 26 de ani.
Cererea se depune la SECRETARIATUL FACULTĂŢII, corpul „A”, parter, în zilele lucrătoare între orele 10–12.
Adeverinţele se ridică numai de către titular, cu cartea de identitate/carnet de student, la 2(două) zile de la solicitare, în zilele lucrătoare între orele 10–12.
Copia xerox a actului de identitate se anexează în cazul schimbării actului de identitate.
Se eliberează o singură adeverinţă pe lună.
În cazul pierderii nu se eliberează duplicat.

IMPORTANT! Adeverinţa esta valabilă 7 zile lucrătoare de la data emiterii. Nu uitaţi sa o ridicaţi de la secretariat în timp util.

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, Licență, Master