Anunţuri exmatriculări

08.01.2018

S-a emis Decizia de exmatriculare numarul 307/ 29.12.2017 a studentului cu numarul matricol 311050401RSL171110 cu aprobarea Ordonatorului de Credite al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in baza Legii 1/2011 si a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor din ciclul de studii universitatre de licenta.
Afisat pe 8.01.2018


Exmatriculări septembrie 2017


Find more like this: Anunțuri studenți, Licență