BURSE SEM. I 2017-2018

20.11.2017

BURSE SEM. I 2017-2018 

 


Liste finale burse :               Licenţă           Master      (afişat la 23.11.2017)


Burse sociale (lista 1, 21.11.2017)


Burse studiu (afişat: 21.11.2017, orele 8)

CONTESTAŢIILE PRIVIND MODUL DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU PENTRU SEM. I 2017-2018 SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII:

MARŢI, 21.11.2017          ORELE 10-12

Toţi studenţii bursieri se vor prezenta până vineri, 24 noiembrie 2017, pentru declaraţia pe propria răspundere la corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Camelia Goncescu, orele 10–14. Studenţii beneficiari de bursă de merit vor da şi o declaraţie că nu obţin venituri din activităţi remunerate.

Bursele se acordă doar prin virament bancar. Băncile cu care Universitatea are încheiată convenţie sunt: ALPHA, BANCPOST, BCR, BRD, ING, PIRAEUS, RAIFFEISEN, TRANSILVANIA.

Extrasul de cont se depune până miercuri, 22 noiembrie 2017, la corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Camelia Goncescu, orele 1000–1400.

Studenţii bursieri care urmează a doua specializare la o altă facultate vor prezenta până miercuri, 22 noiembrie 2017, orele 14, la corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Camelia Goncescu, adeverinţa în care se menţionează dacă beneficiază sau nu de bursă în semestrul I 2017-2018 la facultatea respectivă.

Pentru studenţii care nu au încheiat declaraţia, nu au adus extrasul de cont, nu au adus adeverinţa privind bursa de la a doua facultate unde sunt studenţi SE BLOCHEAZĂ BURSA.


BURSA DE MERIT: se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor, începând cu semestrul II al fiecărui ciclu de studii universitare, studenţilor care au acumulat minim 288 de puncte din evaluarea activităţilor didactice prevăzute în planul de învăţământ al semestrului anterior şi nu au obţinut venituri din activităţi remunerate.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL : se acordă anual. Numai cazurile de excepţie – treceri la alte categorii de burse – vor fi rezolvate semestrial. Pentru obţinere şi păstrare studentul trebuie să aibă minim 20 credite în semestrul anterior

Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultăţii de Istorie a hotărât ca studenţii beneficiari de bursă socială să primească doar această categorie de bursă.

BURSELE DE STUDIU INTEGRALE ŞI PARŢIALE:

 1. se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor;
 2. nu se acordă sub următoarele medii şi punctaje:

–– an I sem. I – 8,50

–– an I sem. II – 240 puncte/semestru

–– an II – 240 puncte/semestru

–– an III – 240 puncte/semestru

–– Master I sem. I – 9,00

–– Master I sem. II – 270 puncte/semestru

–– Master II – 270 puncte/semestru

BURSELE pentru studii universitare de MASTERAT: datorită numărului mic de studenţi înscrişi, deci fonduri mici alocate fiecărei specializări, Comisia de acordare a burselor a hotărât acordarea doar de burse de studiu parţiale.

Cuantumuri burse:

Bursa de merit                                            730 lei

Bursa de studiu integrală                            630 lei

Bursa de studiu parţială                              580 lei

Bursa de ajutor social                                 580 lei

Criterii de departajare a studenţilor de la studii universitare de licenţă care au acelaşi punctaj

Licenţă, anul I:

 • la începutul semestrului I:
 1. nota la bacalaureat la proba scrisă la Limba română
 • la începutul semestrului al II-lea:
 1. media de admitere

Licenţă, anul II:

 • la începutul semestrului I:
 1. punctajul semestrului I al anului I
 2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului I (Stat, scoietate şi mentalităţi în spaţiul românesc; Europa medievală)
 3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului I (Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României; Orientul Mijlociu şi Mediterana în Antichitate)
 • la începutul semestrului al II-lea:
 1. punctajul semestrului II al anului I
 2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)

Licenţă, anul III:

 • la începutul semestrului I:
 1. punctajul semestrului I al anului II
 2. media disciplinelor fundamentale din semestrul II al anului II (România în secolul XX; Europa şi lumea în secolul XX)
 3. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului II (România modernă; Europa modernă)
 • la începutul semestrului al II-lea:
 1. punctajul semestrului II al anului II
 2. media disciplinelor fundamentale din semestrul I al anului III (Curs special de istorie universală; Curs special de istorie a românilor)

Criterii de departajare a studenţilor de la studii universitare de masterat care au acelaşi punctaj

Master, anul I:

 • la începutul semestrului I:
 1. media anilor de studii (licenţă)
 • la începutul semestrului al II-lea:
 1. media de admitere la Master
 2. media anilor de studii (licenţă)

Master, anul II:

 • la începutul semestrului I:
 1. punctajul semestrului I al anului I
 2. media de admitere la Master
 3. media anilor de studii (licenţă)
 • la începutul semestrului al II-lea:
 1. punctajul anului I
 2. media de admitere la Master
 3. media anilor de studii (licenţă)

 În cazul în care, după aplicarea criteriilor de mai sus, există, în continuare, medii/punctaje egale, se va aplica următorul criteriu de departajare: nu vor beneficia de bursă studenţii care au vechime în muncă, menţionată în cartea de muncă, mai mare de 5 ani.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master