În atenţia studenţilor de la I.D.

03.11.2017

În atenţia studenţilor de la I.D.
Sunteţi aşteptaţi în data de 25.11.2017 între orele 10.00 – 14.00 în corpul „H”, etaj 1, dreapta (Cabinet Desen) pentru:  Contracte, Carnete student (anul I), Fişe de înscriere, CD-uri.  La primirea acestora vă rugăm să prezentaţi cartea de identitate / carnetul de student, chitanţa de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare.

Important! Conform regulamentului, necompletarea fişelor de înscriere semestrială constituie motiv de exmatriculare.

Notă. Corpul „H” este peste drum de corpul „A” al Universităţii, lângă chioşcul de covrigi Petru.

Find more like this: Anunțuri studenți, ID

Publicat in: Anunțuri studenți, ID