In atenţia doctoranzilor bursieri din anul I

20.10.2017

Doctoranzii care beneficiază de bursă vor depune în zilele lucrătoare până la 25 octombrie 2017, la Compartimentul Burse, căminul C12, camera 4, extrasul contului bancar sau codul IBAN pentru virarea bursei

TABEL DOCTORANZI BURSIERI


Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat