CURSANŢI 2017-2018 (licenţă IF, licenţă ID şi master) – Taxe de achitat

12.10.2017

Tabel cu taxele care trebuie achitate de cursanţi


   Conform Contractului de studii universitare, această taxă se achită într-o singură tranşă,
până la data de 20 octombrie 2017.
   Neachitarea taxei în termenul menţionat anterior atrage după sine pierderea dreptului de
a fi examinat.
   Cursanţii se vor prezenta până la data de 20 octombrie 2017 de luni până vineri, orele 10-12, la 
secretariat pentru a încheia contractul de studii şi fişa de 
înscriere. Pentru aceasta vor prezenta chitanţa BRD (taxă refacere activitate didactică).

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master