În atenţia studenţilor cu dizabilităţi (studii de licenţă şi masterat IF)

05.10.2017

Conform Hotărârii Biroului Senatului Universităţii nr. 16A din 16.10.2008 se acordă, la cerere, o masă pe zi la Cantina Titu Maiorescu, studenţilor cu handicap grav şi accentuat.

Studenţii din aceste categorii vor depune dosarul la Compartimentul Burse (căminul C12, Codrescu, parter, cam. 4). Dosarul cuprinde:

–copie a cărţii de identitate;

–adeverinţă de student;

–copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;

–cerere de eliberare a tichetelor de masă.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master