În atenţia studenţilor de la I.D. (toţi anii)

04.10.2017

În atenţia studenţilor de la I.D. – anul  I

 

Pentru studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă: perioada pentru activităţile tutoriale va fi stabilită şi afişată în timp util, în funcţie de sălile / cabinetele disponibile, la afişierul facultăţii / site-ul facultăţii: http://history.uaic.ro.

Studenţii care urmează cursurile învăţământului la distanţă vor putea urma şi promova modulul psihopedagogic (DPPD), nivelul 1, numai după finalizarea celor 3 ani ai studiilor de licenţă. Aceste cursuri se pot urma la Departamentul DPPD al UAIC (corp „D”, parter, tel. 0232-20 12 20) şi numai în specializarea absolvită prin diploma de licenţă.

Începând cu data de 16 octombie 2017:

– se eliberează CD-urile,

– se completează contractul de studii            şi

– se completează fişa de înscriere semestrială pentru semestrul 1, anul universitar 2017-2018.

Limba străină care va fi urmată pe perioada studiilor este engleza.

La ridicarea CD-ului vă rugăm să vă prezentaţi cu:

– cu chitanţa de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1. Tranşa I se achită în perioada:  02 – 13 octombrie 2017

– cea de-a doua taxă se achită conform programării de pe site-ul facultăţii, Tranşa II se achită în perioada:  04 – 15 decembrie 2017

Taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018 trebuie să fie achitată integral la momentul prezentării la sesiunea de examene.

Program: Luni – Vineri  între  orele  10.00 – 12.00

Locaţia: Corpul H, etaj, dreapta, dra Camelia Goncescu

Telefon contact: 0232 – 20 16 17

În  atenţia  studenţilor  de la  I.D. – anii  II şi III

Începând cu data de 16 octombie 2017:

– se eliberează CD-urile,

– se completează fişa de înscriere semestrială pentru semestrul 1, anul universitar 2017-2018.

La ridicarea CD-ului vă rugăm să vă prezentaţi cu:

– cu chitanţa de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1. Tranşa I se achită în perioada:  02 – 13 octombrie 2017

– cea de-a doua taxă se achită conform programării de pe site-ul facultăţii, Tranşa II se achită în perioada:  04 – 15 decembrie 2017

Taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018 trebuie să fie achitată integral la momentul prezentării la sesiunea de examene.

Program: Luni – Vineri  între  orele  10.00 – 12.00

Locaţia: Corpul H, etaj, dreapta, dra Camelia Goncescu

Telefon contact: 0232 – 20 16 17

Studenţii care doresc să susţină examenele restante din anii anteriori în sesiunile 22 ianuarie – 04 februarie 2018 şi 05 – 11 februarie 2018, vor depune la dra Camelia Goncescu (corp H, etaj, Cabinet Desen) o cerere în acest sens. La cerere se anexează dovada achitării la BRD a taxei de reexaminare. Cererile se depun în perioada 08 – 12 ianuarie 2018, orele 1000–1200.

Sumele de achitat le găsiţi la adresa: http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/lic.ID-16-17-de-achitatt-afisier.pdf

Find more like this: ID

Publicat in: ID